Constitució de societats i tràmits Notarials.
Assesorament i sol·licitud de denominació de la societat.
Sol·licitud de CIF de la societat.
Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Gestions en el Registre Mercantil.
Confecció de contractes mercantils.
 
En el nostre despatx ens especialitzem en facilitar i agilitzar tots els tràmits relacionats amb la constitució de societats. Ja sigui societats limitades, anònimes o cooperatives, ens encarreguem de dur a terme totes les operacions societàries necessàries davant el notari de manera ràpida i eficient.

Si estàs en procés de crear una societat, també t'assistim en la sol·licitud de denominació de la mateixa. T'orientarem en el procés i presentarem la documentació necessària per assegurar-te d'obtenir la denominació que millor s'adapti al teu projecte empresarial.

A més, ens encarreguem de gestionar la sol·licitud del CIF (Codi d'Identificació Fiscal) de la teva societat. Aquest tràmit és essencial per al correcte funcionament de la teva empresa, i nosaltres ens assegurarem que es realitzi correctament i en el menor temps possible.

El nostre equip compta amb experts notarials que estaran a la teva disposició per a totes les gestions davant el notari que puguis necessitar en l'àmbit societari. Des de la redacció d'estatuts fins a l'elecció a públic dels acords socials, ens encarregarem que tots els tràmits siguin complimentats de manera adequada i d'acord amb la legalitat vigent.

Un altre aspecte important a tenir en compte són els impostos associats a les operacions societàries. Ens ocupem de la gestió de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, assegurant-nos que els càlculs es realitzin correctament i presentant la documentació requerida dins del termini i de la forma adequada.

A més, ens encarreguem de totes les gestions necessàries al Registre Mercantil. Des de la presentació de l'escriptura de constitució fins a la inscripció dels acords adoptats per la societat, els nostres professionals s'encarregaran que tots els tràmits registrals es realitzin adequadament.

Finalment, oferim serveis d'elaboració de contractes mercantils adaptats a les teves necessitats. Ens assegurem de redactar contractes clars, complets i d'acord amb la normativa vigent, tant per a les teves transaccions comercials habituals com per a operacions més específiques.

En resum, en el nostre despatx t'oferim un servei integral per a totes les qüestions relacionades amb la constitució de societats i l'àmbit societari en general. Confia en nosaltres per agilitzar i simplificar tots els tràmits legals necessaris, permetent-te centrar-te en el creixement i desenvolupament de la teva empresa..