Advocat, Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 29 de juny del 1988.

- Lletrat exercent, col·legiat 1151 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida l'any 1997. 25 anys d'exercici professional als jutjats
- Curs de Dret civil català segons certificat expedit per la UNED el 25/11/2016
- Seminari de Dret Succesori i Família “reformes introduïdes el 2015” atorgat per Enfoque XXI de Barcelona; seminari de Jornades de Dret Civil Català-El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, novembre de 2017 atorgat per la UNED.
- Seminari de Dret Successori Aspectes Civils i Fiscals el mes de juliol de 2017, atorgat per Enfoque XXI de Barcelona; seminari de Judicis de Desnonament, novetats i problemàtica pràctica celebrat a Barcelona, octubre de 2019 atorgat per Enfoque XXI; seminari de Propietat Horitzontal a Barcelona, setembre de 2019 i també atorgat per Enfoque XXI.
- Seminari de Dret Processal Civil el mes de desembre del 2019 atorgat per Enfocament XXI de Barcelona
- Seminari Problemàtica pràctica en arrendaments urbans celebrat a Barcelona, febrer del 2020, atorgat per Enfocament XXI de Barcelona; -Seminari 21è Jornades de Dret Català a Tossa de Mar, compravenda-arrendaments i noves modalitats d´ús temporals de bens, mes de setembre de 2021.
- Membre de SCAF Societat Catalana d’Advocats de Família, havent participat a la Trobada anual de socis de SCAF “Novetats i Futur del Dret de Família” celebrat a Girona, maig de 2016; a les XVIII Jornades de Dret de Família celebrat a Barcelona el mes de novembre de 2021 i altres en anys anteriors
- Curs de Dret Fiscal i Comptabilitat per a juristes atorgat pel Col·legi de l'Advocacia de Lleida el mes de juliol del 2014; Seminari d'Operacions Vinculades segons certificat expedit pel Centre d'Estudis Financers el 15 de desembre del 2009; Curs Pràctic de Comptabilitat i Gestió Economicofinancera al Centre de Formació de Foment del Treball Nacional, desembre de 1996; curs d'Impost de Societats al Centre d'Estudis Financers, any 1996
- Fundador i soci de l'Associació Centenari Roca-Sastre de Tàrrega, integrada actualment a la Fundació Roca Sastre. -Vicepresident del Centre Cultural de Tàrrega i Director dels Premis Culturàlia des del 2014.
- Advocat assessor i membre del Consell Esportiu de l’Urgell, 2010-2015.