Anàlisi de la legislació laboral i de seguretat social per a oferir orientació i assessorament.
Avaluació i gestió de riscos laborals a l'entorn de treball.
Desenvolupament d'estratègies per a la contractació de personal optimitzant càrregues socials.br /> Preparació i presentació de documentació laboral davant els organismes corresponents.
Elaboració de contractes de treball i acords laborals.
Gestió i tramitació d'altes, baixes i modificacions en la Seguretat Social.
Càlcul i elaboració de nòmines i seguretat social.
Elaboració d'informes mensuals sobre els costos laborals.
Emissió de certificats d'empresa.
Acompanyament i representació durant les inspeccions laborals.
Preparació i presentació de declaracions d'impostos sobre la renda d'empleats i professionals.    

Els nostres serveis estan dissenyats per a brindar-te un suport integral en matèria laboral i de seguretat social. A través d'una anàlisi exhaustiva de la legislació laboral i de seguretat social, t'oferim orientació i assessorament personalitzats perquè puguis prendre decisions informades i complir amb totes les regulacions vigents.

A més, ens encarreguem de l'avaluació i gestió de riscos laborals en el teu entorn de treball. Mitjançant un enfocament proactiu, identifiquem els possibles perills i desenvolupem estratègies efectives per a minimitzar-los, assegurant així un ambient laboral segur i saludable per als teus empleats.

Perquè sempre estiguis al corrent dels costos laborals de la teva empresa, elaborem informes mensuals detallats. Aquests informes et brinden una visió clara i completa de les despeses relacionades amb el personal, cosa que et permet prendre decisions estratègiques basades en dades concretes. A més, oferim serveis d'emissió de certificats d'empresa, que es poden requerir en diferents situacions, com ara licitacions o tràmits administratius. En cas d'inspeccions laborals, us acompanyem i representem durant tot el procés. El nostre objectiu és salvaguardar els teus interessos i assegurar-nos que es respectin els teus drets laborals.

Finalment, ens encarreguem de la preparació i presentació de les declaracions d'impostos sobre la renda d'empleats i professionals. Et brindem l'assessorament necessari per a complir amb les teves obligacions fiscals de manera adequada i eficient. En resum, els nostres serveis abasten des de l'anàlisi de la legislació laboral i de seguretat social fins a la representació en inspeccions laborals i la gestió de declaracions fiscals. Estem compromesos a oferir-te un suport integral i personalitzat per a garantir el compliment normatiu i l'èxit de la teva empresa en totes les àrees relacionades amb l'àmbit laboral i de seguretat social.